จัดบูธที่งาน การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ 2560